ICVB “Turizmde Global Etik İlkeler” Bildirgesini İmzaladı

ICVB “Turizmde Global Etik İlkeler” Bildirgesini İmzaladı

Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü’nün (UNWTO) “Turizmde Global Etik İlkeler” bildirgesinin imza töreni, ulusal ve uluslararası pek çok önemli kurum ve kuruluş temsilcilerinin katılımları ile 29 Eylül 2015 tarihinde Antalya’da gerçekleştirildi.

Toplantıya, ICVB-İstanbul Kongre ve Ziyaretçi Bürosu’nu temsilen Yönetim Kurulu Başkan Vekili Bahadır Yaşık ve Genel Müdür Özgül Özkan Yavuz katıldılar.

ICVB, önemli ve bir o kadar da anlamlı bir adım atarak; Dünya Turizm Örgütü tarafından hazırlanan “Turizmde Global Etik İlkeler” bildirgesini imzaladı. Gerek Türkiye ve gerekse İstanbul turizmi açısından büyük öneme sahip söz konusu bildirgeye, Kültür ve Turizm Bakanı Yalçın Topçu’nun da katılımıyla gerçekleştirilen imza töreninde; ICVB adına Başkan Vekili Bahadır Yaşık ve UNWTO Genel Sekreteri Taleb D. Rifai birlikte imza attılar.

ICVB Başkan Vekili Bahadır Yaşık, turizmin disiplinler arası bir konu olması sebebiyle birçok toplum ve doğa bilimi ile yakın ilişki içerisinde olduğunu ve dolayısıyla turizm endüstrisinde, farklı amaç ve çıkarlar doğrultusunda hareket eden tarafların bulunması nedeniyle pek çok konu ve sorunun, etik uygulamalar ile doğrudan ilişkili olduğunu ifade etti. Bahadır Yaşık sözlerine; “Turizmin hem sosyo-kültürel, hem de ekonomik ve çevresel boyutları düşünüldüğünde ve bu derece hassas dengelere sahip olması göz önüne alındığında; ona yön verecek ve doğru şekilde işleyişini sağlayacak küresel etik ilkelerin önemi daha net anlaşılmaktadır. ICVB olarak bugüne kadar yapmış olduğumuz tüm çalışma ve faaliyetlerimizde hali hazırda etik ilkelerin varlığını ve önemini göz önünde bulundurarak hareket ettik. Bugünden itibaren de resmi olarak bir parçası haline geldik. Bu önemli bildirgeye imza atmış olmaktan gurur duymaktayız” şeklinde devam etti.

Turizmde Global Etik İlkeler

“Turizmde Global Etik İlkeler”e ait ilk adımlar Türkiye’de atılmış ve Dünya Turizm Örgütü’nün 1997 yılında İstanbul’da yapılan genel kurul toplantısında ilk kez gündeme getirilerek, etik ilkelerin hazırlanması için bir komite oluşturulmuştur. İki yıllık bir çalışmanın ardından toplam 10 madde olarak son halini alan bildirge, 1 Ekim 1999 tarihinde Santiago-Şili’de düzenlenen 13. Genel Kurul toplantısında kabul edilmiştir.

Turizmde Global Etik İlkeler’in birinci maddesinde, turizmin insanlar ve toplumlar arasındaki karşılıklı anlayışa olan katkısı; ikinci maddesinde turizmin bireysel ve kolektif yönleri ile bir gelişim aracı olmasının önemi; üçüncü maddede, turizmde sürdürülebilirliğin önemi; dördüncü maddede, turizmin kültürel mirası koruması gerektiği; beşinci maddede, turizmin yerel toplumlara ekonomik, sosyo-kültürel faydalar sağlaması ve refah seviyesini yükseltmesi gerektiği; altıncı maddede, yatırımcıların/işletmelerin turizmin geliştirilmesi ile ilgili yükümlülükleri; yedinci maddede, herkesin turizm etkinliklerine katılma hakkı; sekizinci maddede, turistik hareket özgürlüğü; dokuzuncu maddede, turizm sektörü çalışanlarının ve girişimcilerin hakları üzerinde durulmuştur. Son madde ise belirtilen dokuz maddenin uygulanması gerektiği ile ilgilidir.

Maddelere ilişkin detaylara aşağıdaki link’ten ulaşılabilir : http://ethics.unwto.http://ethics.unwto.org

 

Önceki İstanbul Övgü Dolu Sözlerle Yurt Dışı Basınında

İstanbul Ticaret Odası Ek Hizmet Binası Hobyar Mah. Seyhulislam Hayri Efendi Cad. No:14 K:6 Fatih – 34112 İstanbul

Çalışma saatleri:
Pzt – Cma: 9:00 – 17:30

Bizi takip edin