Hakkımızda

İstanbul Kongre ve Ziyaretçi Bürosu

ICVB, 1997 yılında kar amacı gütmeyen tarafsız bir şehir tanıtım ve pazarlama örgütü olarak TUGEV bünyesinde kurulmuştur.

Kuruluş amacı “Türkiye ve özellikle İstanbul’un kongre, konferans, fuar ve sergileme olanaklarını yurt dışında ve içinde tanıtıp pazarlamasına yardımcı olmak sureti ile kongre ve konferans sektörünü özendirmek, kentin ve ülkenin tanıtımına katkıda bulunarak turizmin geliştirilmesini sağlamak”tır. 

icon_play-p2i9pm3yw99tlyno68stxgazkwipqc9jbf2t1hyyqg

Bu amaç doğrultusunda bugüne kadar birçok tanıtım ve pazarlama aktivitelerini gerçekleştiren ICVB, İstanbul’un uluslararası platformlarda tanıtımına ve markalaşmasına büyük katkılarda bulunmuştur. Nitekim ICVB, üyesi olduğu ICCA (International Convention & Congress Association), ECM ( European Cities Marketing) ve MPI (Meeting Professionals Intenational) gibi uluslararası toplantı sektörünün önde gelen kuruluşları nezdinde İstanbul’u temsil eden tek yetkili kuruluştur. Yanı sıra ICVB yetkilileri bu kuruluşların yönetim kurulları, komisyon ve icra kurullarında yer alarak uluslar arası iletişim ağında ülkemiz ve şehrimiz adına aktif rol almaktadırlar.

ICVB’nin ana faaliyetleri; Kültür ve Turizm Bakanlığımızın uluslar arası kongre fuarlarını organize etmek, benzeri fuarlara ve destinasyonlar arası iş borsalarına İstanbul adına katılmak, kongre imkanlarını araştırmak, yurtdışında tanıtım faaliyetleri yürütmek, potansiyel kongreler için satış ziyaretlerinde bulunmak, alıcılara yönelik İstanbul’a teftiş ve tanıtım gezileri organizasyonu yapmak, basılı ve görsel tanıtım malzemeleri üretmek ve uluslar arası dağıtımı gerçekleştirmek, uluslar arası kongre sektörü dernek ve birliklerinin organize ettiği genel kurullar ve workshop’lara katılmak sureti ile İstanbul adına network oluşturmak ve destinasyonun temsilini üstlenmek, kongre adaylık sürecinde İstanbul şehri adına ihale dosyası hazırlamak ve sunum yapmak gibi ana başlıklarla sıralanabilir.

ICVB’nin, ulusal ve uluslararası kongre sektörüne destinasyonun bir bütün olarak ve kar amacı gütmeksizin tanıtılması ve pazarlanması, ilgili pazarda payının artırılması şeklinde özetlenebilecek misyonu dahilindeki işleyiş biçimi, uluslar arası bürolarının çoğunluk işleyiş norm ve standartları ile aynıdır.

İlaveten, ICVB yetkilileri, kongre ve toplantı turizmini özendirmek ve bu konuda kamuoyu oluşturulmasına öncü ve yardımcı olmak, bu turizm dalında nitelikli insan kaynaklarının yetiştirilmesi hususunda eğitim kurumlarına destek vermek amacı ile üniversitelerin turizm bölümlerinde kongre ve toplantı sektörü üzerine ders vererek, konferans ve sempozyum benzeri aktivitelere konuşmacı olarak katılarak sektöre hizmete vermektedir.

Kurulduğu günden bu yana ICVB,  uluslar arası pazarda İstanbul’u başarı ile temsil etmiş, şehir adına referans bir organizasyon olarak birçok kongre, toplantı ve etkinliği şehre kazandırmış ve üyesi olduğu uluslar arası kongre sektörü kuruluşları aracılığı ile İstanbul’un sesini dünyaya duyurmuştur. Tüm tanıtım ve pazarlama aktivitelerini İstanbul’un uluslar arası toplantı sektöründe markasını güçlendirmek, tanınırlığını ve pazar sürekliliğini sağlamak üzere planlayan ICVB, hali hazırda önümüzdeki on yıl ve daha ilerisine uzanan kongre potansiyelleri üzerinde çalışmalarına devam etmektedir.

İstanbul’da geçtiğimiz yıllarda düzenlenen ve önümüzdeki yıllarda düzenlenecek önemli uluslar arası kongrelerin şehrimize kazandırılması konusunda ICVB ile ulusal ve uluslar arası dernek merkezlerinin işbirliği etkin rol oynamıştır. Bu kongrelerden bazıları; Dünya Mimarlar Birliği Kongresi, Dünya Taşımacılık Kongresi, Avrupa Nükleer Tıp Kongresi, Uluslar arası Telekomünikasyon Kongresi, Uluslar arası Mikro elektronik Sistemler Kongresi, Avrupa medikal Onkoloji Kongresi, Avrupa Üroloji Kongresi, Avrupa Menopoz & Andropoz Kongresi, Dünya Hemofili Kongresi, Avrupa Osteoporoz Kongresi, Avrupa Perinatoloji Kongresi, Uluslar arası Hava Trafik Kontrolörleri Derneği Kongresi, Hareket Bozuklukları Kongresi, Dünya Seyahat Eden Öğrenciler Konferansı, Uluslar arası Ahşap Koruma Kongresi, Dünya Muhasebeciler Kongresi, Dünya Odalar Kongresi, Avrupa Immünoloji Kongresi, Dünya Beyin Cerrahisi Kongresi olarak sıralanabilir.

Ayrıca dünya kongre pazarının olimpiyatları olarak adlandırılan; 35,000 kişilik Dünya Rotary Konvansiyonu, 25,000 kişilik Dünya Aids Konferansı, Kardiyoloji Kongreleri, ICVB tarafından şehrimize kazandırılmak üzere takip edilmekte ve izlenilmekte olan kongrelerdir.

İstanbul Ticaret Odası Ek Hizmet Binası Hobyar Mah. Seyhulislam Hayri Efendi Cad. No:14 K:6 Fatih – 34112 İstanbul

Çalışma saatleri:
Pzt – Cma: 9:00 – 17:30

Bizi takip edin