TUGEV

Turizm Geliştirme ve Eğitim Vakfı

Turizm Geliştirme ve Eğitim Vakfı 1984 yılından bugüne Türk turizminin hafızası, beyni ve gelecek vizyonu olmak için çalışmaktadır.

Başkanlığını, T.C. Kültür ve Turizm Bakanı’nın yaptığı mütevelli heyet tarafından seçilen TUGEV Yönetim Kurulu bünyesinde İstanbul Valiliği, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbul Ticaret Odası, TÜRSAB, TUROB ve THY gibi kuruluşların başkanları ve sektörün önde gelen turizmcileri bulunmaktadır. Bu hali ile TUGEV bugün hem Türkiye’nin hem de İstanbul’un turizm sektörünü temsil eden tek kurum özelliğini taşımaktadır.

Kuruluş

TUGEV, 1984 yılında 1984/685 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile resmileşerek vergi bağışıklığı kapsamına alınarak çalışmalarına başlayan bir vakıf ve sivil toplum kuruluşudur. Kuruluşun asli görev tanımı ülke turizmini geliştirici faaliyetlerde bulunmak ve eğitim desteği ile sektöre nitelikli iş gücü kazandırmaktır. TUGEV’in profilini turizm kuruluşlarının temsilcileri, başkanları ve sektör oyuncularından önemli iş adamları oluşturmaktadır.

Kuruluş Amacı

 • Ülkemizin mevcut turizm potansiyelini harakete geçirmek ve işlerlik kazandırmak
 • Turizmin ülke ekonomisine katkısını artırmak
 • Turizm politikalarının oluşturulması ve uygulanmasına katkıda bulunmak, organizasyon ve koordinasyon aşamasında görev almak
 • Eğitim desteği ile sektöre nitelikli iş gücü kazandırmak.
 • Kongre sektörünün önemine dikkat çekerek, bu konuda etkin çalışma politikaları oluşturmak

Turizm Geliştirme ve Eğitim Vakfı 34 senedir, ülke turizmini her açıdan geliştirmek amacıyla oluşturduğu çalışma politikalarının birinci sırasına eğitim ve kongre sektörünü almış, bu alanlarda çok iddialı ve yapıcı adımlar atmıştır.

Temel Faaliyetler

 • Uluslararası eğitim kurumları ve yabancı uzmanlarla ortak projeler yürütülerek, turizm eğitimi konusunda öneriler oluşturulmuş ve bu öneriler tüm kademe eğitim kurumlarınca benimsenerek eğitim programına alınmıştır. Böylece okul-sektör işbirliği konusunda çok önemli bir yol alınmıştır.
 • Kültür ve Turizm Bakanlığı’nca kurularak vakfa devredilen Antalya Kemer Otel ve Eğitim Merkezi (OTEM), uluslararası standartlarda, modern turizm eğitimin verildiği bir kurum haline getirilmiştir. OTEM turizm eğitiminde ülkemiz için bir otelcilik eğitiminde kurumsal bir modül oluşturmuştur.Okul ve otel 2000 yılında özelleştirilmiştir.
 • İşbaşı Eğitimi Programları ve Seminerler ile bugüne dek sektöre 3126 meslek elemanı kazandırılmış ve büyük bir bölümüne yurtdışı staj olanığı sağlanmıştır.
 • Ülkemizde bir ilk olan ‘Eğiticilerin Eğitimi’ Programı ile 249 öğretmen ve monitöre sertifika verilmiştir.
 • Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi’nin hazırladığı programlara teknik danışmanlık yapılarak bu alanda 6675 öğrencinin eğitilmesine katkıda bulunulmuştur.
 • Turizm sektöründe meslek standartlarının belirlenmesi ve buna uygun eğitim programlarının hazırlanması konusunda 1990 yılından bu yana Turizm Bakanlığı’nın da katkılarıyla Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) ve Uuslararası Çalışma Örgütü (ILO) ile teknik görevler üstlenerek meslek standartları konularında birçok değerlendirme dökümanı hazırlamıştır.
 • Turizmde sertifikasyon çalışmalarına büyük ölçüde danışmanlık hizmeti verilmiştir.
 • Boğaziçi Üniversitesi, Uludağ Üniversitesi ve Trakya Üniversitesi ile oluşturan sertifika programları hayata geçirilmiş ve çok sayıda meslek elemanı yetiştirilmiştir.
 • Dökümantasyon Merkezi kurulmuş ve 3000’i aşkın kitap ve 60’ın üzerinde dergi reel ve dijital ortamda bir araya getirilerek sektöre ve kurumlara yönelik önemli bir kaynak oluşturulmuştur. Merkez 2013 yılında Anadolu Üniversitesi’ne bağışlanmıştır.
 • TUGEV Türkiye’deki ilk bölgesel tanıtım örgütü olan İstanbul Kongre ve Ziyaretçi Bürosu  olan ICVB’yi 1997 yılında kurmuştur. ICVB, kurulduğu tarihten bu yana yaptığı çalışmalarla İstanbul’u dünyanın uluslararası kongre ve toplantı sektörünün önde gelen destinasyonlarından biri haline getirmiştir.

İstanbul Ticaret Odası Ek Hizmet Binası Hobyar Mah. Seyhulislam Hayri Efendi Cad. No:14 K:6 Fatih – 34112 İstanbul

Çalışma saatleri:
Pzt – Cma: 9:00 – 17:30

Bizi takip edin